Skriv ut

Borrelia

Borrelia är en fästingöverförd sjukdom som förekommer mer och mer i Skandinavien.
Fästingar finns över nästan hela världen och det uppskattas finnas ca 800 olika arter. Den vanligaste arten i Sverige är Ixodes Ricinus. Värddjur för fästingen är framförallt sorkar och möss, men även större däggdjur och människor kan angripas.
Först vid 4-5 plusgrader kan fästingen vara aktiv. Fästingar ses oftast mellan april och oktober, men vid milda vintrar kan de överleva längre.
Fästingar trivs bäst i något fuktiga miljöer som vattendrag och skuggiga
skogsdungar.
Fästingen biter sig fast i huden och suger blod. När den sugit färdigt ramlar den av.
Att en hund eller katt blir biten av en fästing är i sig inget farligt. Problemet är att en del fästingar kan sprida sjukdomar mellan värddjuren. Exempel borrelia och anaplasmos/ ehrlichia.
Borrelia orsakas av en bakterie. Fästingen bär på smittan och den överförs via saliven när den biter. Om man avlägsnar fästingen så snabbt som möjligt minskar risken för överföring av sjukdomen. Inkubationstiden kan vara lång, upp till 5 månader.

Hundar som får Borrelia kan visa en rad olika symtom. De kan få en akut form med feber, svullen och ömma leder, hälta och slöhet. Mer vanlig är ett mer utdraget förlopp med vaga symtom som hälta eller stelhet som kan
"vandra" mellan olika ben, trötthet, ändrat beteende, dålig aptit och nedsatt allmäntillstånd. Det finns även dokumenterat allvarligare
symtom som njurskador, hjärtproblem och neurologiska problem, men dessa är
ovanliga. Borrelia hos katt verkar inte orsaka några allvarligare symtom och sjukdomen märks sällan.
En hel del av hundar blir smittade utan att visa några symtom och deras immunförsvar klarar av att bekämpa infektionen utan antibiotika.
Nivåerna av antikroppar kan förbli höga under en lång period. Höga nivåer
antikroppar betyder inte att infektionen är allvarligare än vid lägre nivåer.

Om man misstänker borrelia sjukdom hos ert djur är ni välkomna hit.
Diagnosen ställer men pga symptomen och blodprov.
På laboratoriet kan de fastställa med PCR testen om där finns antikroppar i blodet mot borrelia bakterie och även om det är en kronisk eller akut infektion.

Behandlingen är en specifik antibiotika de behöver att äta i två till flera veckor.
Preventiv kan man skydda sitt djur mot fästingar och inte direkt mot borrelia. Där finns båda droppar i nackbasen och halsbanden som funkar mot fästingar. Det finns även en tuggtablett som fästingskydd. Men vi erbjuder även ett vaccin mot Borrelia, som kan vara en mycket god försäkring för ditt djur. Man grundvaccinerar med två injektioner med fyra veckors mellanrum. Sedan återvaccinerar man en gång om året. Ni får gärna ringa eller komma förbi för att rådfråga oss vilken medel som passar bäst till ditt djur.