Skriv ut

HD/AD-röntgen

För ett flertal hundraser finns genetiska hälsoprogram för vissa led- och skelettsjukdomar. Nuförtiden rekommenderas faktiskt HD-röntgen även för vissa kattraser.

För upplysningar om vilka undersökningar som är aktuella för respektive ras samt rekommenderad undersökningsålder, hänvisar vi till Svenska Kennelklubben www.skk.se. Du kan också prata med din rasklubb eller uppfödaren.
Denna hänvisning gör vi eftersom det är SKK som sätter reglerna. Vi vill vara säkra på att du har kännedom om de absolut senaste bestämmelserna.

Vid röntgen av höftleder krävs det från SKK att hunden skall ha lugnande medel.
När din hund blir sederad (får lugnande medel), gäller olika karenstider för utställning, prov, tävling eller träning. Det är Kennelklubben som sätter karenstiderna och har information om de tider SKK bestämt för deltagande i olika aktiviteter. Det är djurägarens ansvar att hålla sig informerad om detta.

Kom ihåg att ta med hundens stamtavla! Den måste alltid uppvisas när du kommer för HD/AD-röntgen.
Ge inte hunden mat på morgonen före undersökningen, då den ju skall få lugnande medel.Vi hjälper dig gärna med röntgenundersökningen, ring Djurkliniken för en tid.

2008-10-20
Information från SKK gällande omröntgen av hund.

Från och med 2009-01-01 skall det ha gått minst 6 månader sedan föregående röntgentillfälle innan en hund kan röntgas om för avläsning hos SKK avseende HD/AD/knä.

Beslut om tidsgränsen har tagits av Nordisk Kennelunion och har redan trätt i kraft i övriga nordiska länder.
Dispens från tidsgränsen kommer inte att medges. Röntgenbilder som skickas till SKK för avläsning, utan att det gått minst 6 månader sedan föregående röntgen, kommer att returneras utan vidare åtgärd till kliniken.

Hundägare som är osäker på datum för tidigare röntgen kan gå in på SKKs hemsida www.skk.se och sedan vidare till Webbtjänster/Hunddata/Sök hundar. Klickar man på Veterinär kommer datum för samtliga registrerade undersökningstillfällen upp.

Med vänlig hälsning
SKK