Skriv ut

Vad gör du om din hund blir biten av en huggorm?

 1. FULLSTÄNDIG VILA!
  Håll hunden i absolut stillhet eftersom aktivitet kan skynda på giftspridningen från bettstället. Om giftet sprids långsammare har hunden bättre chans att nå veterinär innan allvarliga symptom inträder. All manipulation av bettstället (bandage, kyla, sugande eller liknande) avråds.

 2. UPPSÖK VETERINÄR SNARAST!
  Direkt efter ett ormbett är det svårt att bedöma om giftöverföring skett och i vilken omfattning. Hundar som inte visar någon påverkan genast, kan visa tilltagande symtom under första dygnet. Det är viktigt med tidig behandling vid förgiftning och därför ska du uppsöka veterinär genast.

 3. KORTISON
  Att ge kortison rutinmässigt vid akut misstanke om ormbett är inte aktuellt.
  Men, det finns några situationer där medicinen kan övervägas:

  - Vid lång resväg
  Kortison kan minska smärta och höja allmäntillståndet något - fördelen är en angenämare resa för hunden, nackdelen är att rörligheten kan öka.

  - Allergiska reaktioner vid tidigare tillfällen
  Om hunden tidigare varit huggormsbiten.

  Om akut kortison ges bör man tänka på att:
  - Behandlingen får inte fördröja veterinärbedömning.
  - Hunden måste hållas i strikt vila.
  - Använd endast antiinflammatorisk dos.
  - Både djurägaren och veterinären är införstådda med att kortison inte förväntas ha någon större effekt och att patienten snarast behöver få annan behandling.

VAD HÄNDER HOS VETERINÄREN?
För att bedöma om hunden har fått i sig gift och i vilken omfattning, tar veterinären blodprov. Ibland kan man behöva ta ytterligare prover.
Vid tecken på förgiftning rekommenderas vård på klinik för observation och burvila. Man ger då intravenöst dropp efter blodprovstagningen för att förebygga hypotension och njurskador.
Man kan även ge blodprodukter, smärtstillande, antihistamin, adrenalin.

Vid allvarligare symptom kan intensiv behandling och motgift behövas snabbt. Viktigt att veta, den stora vinsten med motgift får man när man ger motgiftet så tidigt att svåra symtom inte hinner inträda.

I många fall är primär behandling tillräcklig men vid misstanke om betydande giftöverföring finns specifikt motgift att tillgå på vår klinik. Huggormens gift är utan tvekan potent och ska inte underskattas.