Skriv ut

Löpcykeln

Tikar löper 1-3 ggr/år, varje löp har fyra faser

Progesteron, är ett dräktighetsbevarande hormon. Progesteronets roll är att skapa rätt miljö i livmodern för eventuella foster, stimulerar tillväxt av slemhinnan och ökar slemproduktionen. Man mäter halten av progesteron i tikens blod, och kan på det sättet fastställa hur nära ägglossning hon är. >12 ng/ml den är ett optimalt värdet på parningsdagen.

Proöstrus (förbrunst), könsorganet fylls med blod, slidväggarna tjocknar och vulvan svullnar. Under den här perioden syns första tecknen på blod som gradvis ökar och blir klarare i färgen. De rikligaste flytningarna syns strax före ägglossningen. Under den här perioden vill tiken leka med andra hundar. Proöstrus varar ca. 7-10 dagar. Normala avvikelser från detta 3-27 dagar. Under den här perioden avmaskas tiken.

Östrus (egentlig brunst), tiken accepterar hanen, flytningarna bleknar (kan också ha slutat helt eller vara riklig), vulvan mjuknar och tiken förändras markant. Östrus varar ca. 4-12 dagar. Normala avvikelser från detta är 3-27 dagar. Vanligtvis är tiken i östrus (höglöp) dag 11-14.

Metöstrus (efterbrunst), oavsett om befruktning skett eller inte varar denna period i 2 månader p.g.a. hormonet progesteron. Vulvan återfår normal storlek och form.

Anöstrus (viloperiod), varar ca. 3 månader.