phone    Reception: 0563-723 33  Jourtelefon: 073-092 36 03

Skriv ut

Om kliniken

Mjönäs Djurklinik har tre undersökningsrum, två operationssalar, gasnarkos, digital röntgen, ultraljud, endoskopi, titthålskirurgi, laserkirurgi, ortopedi, stallar för inneliggande smådjur och eget laboratorium för snabba provresultat.