Skriv ut

Om kliniken

Mjönäs Djurklinik har tre undersökningsrum, två operationssalar, gasnarkos, digital röntgen, ultraljud, endoskopi, titthålskirurgi, laserkirurgi, ortopedi, stallar för inneliggande smådjur och eget laboratorium för snabba provresultat.