Användbar Info

Home / Useful Info

Bra Att Veta

ID-MÄRKNING

Det finns många fördelar med att id-märka sitt djur och det kan visa sig ovärderligt om ditt djur skulle springa bort. Id-märkningen kan hjälpa dig och ditt djur att återförenas om ni skulle komma bort från varandra.

Där finns två möjligheter vi erbjuder på kliniken:

Tatuering/tångmärkning

Tatuering/tångmärkning är den vanligaste id-märkningsmetoden för katter och för några hundraser i Sverige. Märkningen görs vanligen i vänster öra. Katten måste sederas (ges lugnande medel) för att id-märkning med tatuering/tångmärkning ska vara tillåtet. Katter märks efter en slumpmässig siffer- och bokstavskombination (som kliniken får från skk) oftast bestående av 4–5 tecken. Tatueringen läses inifrån örat och utåt.

Microchipmärkning

Djuret kan microchipmärkas från sex veckors ålder och går därefter att identifiera hela livet. Mikrochipet injiceras under huden mellan skulderbladen eller vänster hals. Ingreppet känns inte mer än en vanlig vaccination och är inte skadligt. Alla chip har ett unikt id-nummer inprogrammerat och det är det numret som registreras i ägarregistret. Ska du resa utomlands måste du chipmärka ditt djur och de behöver även ett internationellt pass. Allt detta kan vi ordna på kliniken.

Efter märkningen är det du som djurägare som skickar in id-numret till Jordbruksverket eller djur-id för registrering detta är inget som görs på kliniken. Alla hundar ska enligt lag registreras i Jordbruksverkets hundregister.

Välkommen och kom in hos oss för rådgivning omkring id-märkning eller boka tid hos en av våra veterinärer!

BORRELIA

Borrelia är en fästingöverförd sjukdom som förekommer mer och mer i Skandinavien.
Fästingar finns över nästan hela världen och det uppskattas finnas ca 800 olika arter. Den vanligaste arten i Sverige är Ixodes Ricinus. Värddjur för fästingen är framförallt sorkar och möss, men även större däggdjur och människor kan angripas. Först vid 4-5 plusgrader kan fästingen vara aktiv. Fästingar ses oftast mellan april och oktober, men vid milda vintrar kan de överleva längre. Fästingar trivs bäst i något fuktiga miljöer som vattendrag och skuggiga skogsdungar.

Fästingen biter sig fast i huden och suger blod. När den sugit färdigt ramlar den av.
Att en hund eller katt blir biten av en fästing är i sig inget farligt. Problemet är att en del fästingar kan sprida sjukdomar mellan värddjuren. Exempel borrelia och anaplasmos/ ehrlichia.
Borrelia orsakas av en bakterie. Fästingen bär på smittan och den överförs via saliven när den biter. Om man avlägsnar fästingen så snabbt som möjligt minskar risken för överföring av sjukdomen. Inkubationstiden kan vara lång, upp till 5 månader.

Hundar som får Borrelia kan visa en rad olika symtom. De kan få en akut form med feber, svullna och ömma leder, hälta och slöhet. Mer vanlig är ett mer utdraget förlopp med vaga symtom som hälta eller stelhet som kan “vandra” mellan olika ben, trötthet, ändrat beteende, dålig aptit och nedsatt allmäntillstånd. Det finns även dokumenterat allvarligare
symtom som njurskador, hjärtproblem och neurologiska problem, men dessa är ovanliga. Borrelia hos katt verkar inte orsaka några allvarligare symtom och sjukdomen märks sällan.
En hel del hundar blir smittade utan att visa några symtom och deras immunförsvar klarar av att bekämpa infektionen utan antibiotika.
Nivåerna av antikroppar kan förbli höga under en lång period. Höga nivåer antikroppar betyder inte att infektionen är allvarligare än vid lägre nivåer.

Om man misstänker borrelia hos sitt djur ska ni boka en tid hos veterinären. Diagnosen ställer man utifrån symptomen och blodprov. På laboratoriet kan de fastställa med PCR testen om där finns antikroppar i blodet mot borrelia och även om det är en kronisk eller akut infektion.

Behandlingen är en specifik antibiotika de behöver äta i två till flera veckor. Preventiv kan man skydda sitt djur mot fästingar och direkt mot borrelia. Det finns olika tabletter, droppar för nacken och halsband som skyddar mot fästingar. Men vi erbjuder även ett vaccin mot Borrelia, som kan vara en mycket god försäkring för ditt djur. Man grundvaccinerar med två injektioner med fyra veckors mellanrum. Sedan återvaccinerar man en gång om året. Ni får gärna ringa eller komma förbi för att rådfråga oss vilket medel som passar bäst till ditt djur.

VAD GÖR DU OM DIN HUND BLIR BITEN AV EN HUGGORM?

FULLSTÄNDIG VILA!

Håll hunden i absolut stillhet eftersom aktivitet kan skynda på giftspridningen från bettstället. Om giftet sprids långsammare har hunden bättre chans att nå veterinär innan allvarliga symptom inträder. All manipulation av bettstället (bandage, kyla, sugande eller liknande) avråds.

UPPSÖK VETERINÄR!

Direkt efter ett ormbett är det svårt att bedöma om giftöverföring skett och i vilken omfattning. Det tar ca 10-20 min innan man kan se om hunden börjar svullna. En om kan bita utan att avge gift och man kan därför avvakta en liten stund för att se om hunden blir påverkad. Vanligast är att symptomen uppstår ganska snart efter bettet men det händer att symtomen kan tillta under första dygnet. Det är därför viktigt att ha koll på sitt djur vid ett misstänkt ormbett och om det visar några symptom är det viktigt med tidig behandling. Ring därför din veterinär så snart som möjligt efter ormbett. Tänk på att även andra djur såsom insekter kan ge allergiska reaktioner såsom svullnad och hudirritation även för dessa kan det vara bra att kontakta en veterinär så snart som möjligt.

KORTISON

Att ge kortison rutinmässigt vid akut misstanke om ormbett är inte aktuellt. Men, det finns några situationer där medicinen kan övervägas:

Allergiska reaktioner vid tidigare tillfällen

Om hunden tidigare varit huggormsbiten.

Om akut kortison ges bör man tänka på att:

 • Behandlingen får inte fördröja veterinärbedömning.
 • Hunden måste hållas i strikt vila.
 • Använd endast antiinflammatorisk dos.
 • Både djurägaren och veterinären är införstådda med att kortison inte förväntas ha någon större effekt och att patienten snarast behöver få annan behandling.

VAD HÄNDER HOS VETERINÄREN?

För att bedöma om hunden har fått i sig gift och i vilken omfattning, tar veterinären blodprov. Ibland kan man behöva ta ytterligare prover. Vid tecken på förgiftning rekommenderas vård på klinik för observation och burvila. Man ger då intravenöst dropp efter blodprovstagningen för att förebygga hypotension och njurskador. Man kan även ge blodprodukter, smärtstillande, antihistamin, adrenalin.

DIARRÉ

Kräkningar och diarré hos hund

Kräkningar är oftast mer oroväckande än diarré. Detta är på grund av att hunden förlorar mer elektrolyter (kalium i detta fall) samt magsyra. Det kan då fortare bli komplikationer än vid diarre. Dessutom är kräkning i mycket större utsträckning förknippat med allvarliga orsaker så som stopp i tarmen förgiftning etc än diarre.

När ska man kontakta veterinär? Om hunden kräks intensivt i mer än 1 timme, eller om den fortsätter att kräkas trots att man svält hunden ett par timmar samt om hunden kräks upp vätskeersättning eller små portioner skonkost. Om hunden har diarré och verkar ha ont i buken, om hunden inte vill äta eller om den får en intensiv diarre, eller att det pågår i mer än 2 dagar, om den blir blodig, eller om din hund får ett påverkat allmäntillstånd, inte vill gå på promenad eller inte vill äta.

Hundar drabbas ofta av mag- och tarmsjukdomar. Kräkning & diarré kan orsakas av att hunden ätit något den inte tål, av olika virus eller bakterier. I lindriga fall blir avföringen lös och smetig, i andra fall sprutar diarrén ur hunden och kan till och med bli blodig. När hunden kräks och har diarré förlorar den vätska. Efter en tid resulterar detta i vätskebrist och uttorkning. Stora hundar klarar det mycket bättre än små eller unga hundar.

Diarré: Ge skonsam kost

Om en hund får diarré bör man ge skonkost eller speciell dietkost. Även vid diarré är det viktigt med ett par timmars vila från matintag då belastningen på mage och tarm behöver minskas. Däremot är det viktigt att de har tillgång till vatten, eller ännu hellre – vätskeersättning. När Ni börjar mata hunden igen ge då små portioner 6-8 gånger under det första dygnet av en lättsmält föda. Öka gradvis portionsstorleken och minska antalet mål gradvis under de första dygnen. Efter ett par dagar kan i regel det vanliga fodret gradvis blandas in.

Kräkningar: svält hunden

Vid kräkning är det lämpligt att helt ta bort maten under ett par timmar, ca 8-12timmar, och därefter starta med endast vätskeersättning. Detta ger man lite åt gången och ofta. Om hunden får behålla vätskeersättning försöker man med upprepade små portioner av lättsmält föda.

Det finns bra medel som kan hjälpa när hunden fått diarré t.ex. Diarsanyl och Canikur. Dessa binder vätska och då blir avföringen fastare. De innehåller även viktiga näringsämnen för kroppen och ämnen som även hjälper tarmen att läka. Finns på apotek eller hos din veterinär.

STERILISERING OCH KASTRERING AV HUND

Innan man bestämmer sig för att  kastrera sin hund kan det vara bra att ta del av lite information så man inte blir besviken.

Vid en kastrering tar man bort könshormonproduktionen genom att ta bort könskörtlarna. D.v.s. på hane båda testiklarna och på tiken äggstockarna samt eventuellt livmodern. Efter operationen minskar könshormonerna av under ca en månad och därmed minskar även beteenden som är hormoniellt betingade. Men man ska veta att vissa beteende som befästs som t.ex. hanhundsilska och vissa typer av aggressivitet inte alltid försvinner. Det kan därför vara bra att pröva med kemisk kastrering först för att se hur hunden reagerar.

Med kastrering finns det både för och nackdelar, dock är fördelarna fler än nackdelarna.

På tik försvinner helt risken för livmoderinflammation som på vissa raser drabbar ca 50% samt vid kastration före 2 år ålder minskar risken för juvertumör drastiskt.

Hos hanhund minskar risken för prostatabesvär, bråck i ändtarmen samt naturligtvis tumöromvandling av testiklarna. Vid kastrering är risken för viktökning stor vilket kan medföra viktrelaterade sjukdomar om man inte håller efter vikten på sin hund. Man bör minska fodret med ca 30% eller byta till ett specialfoder anpassat för kastrerade hundar. Detta är kanske i mesta laget men det är alltid mycket lättare att öka givan om din hund blir för tunn än att bli av med extra kilon. Andra nackdelar är att pälskvaliten på vissa individer kan bli sämre, de kan få en päls som liknar valppäls. På tikar kan ca 10 % drabbas av inkontinensbesvär men detta går dock för det mesta att medicinera.

KASTRERING AV KATT

Vi råder er att kastrera katten vid en ålder av 6-7 månader. Det är då könsmognaden visar sig.
Hankatterna kan börja markera revir. Detta kan till mångas förtret ske på finaste mattan eller på de nya tapeterna! Lukten är mycket skarp och är svår att få bort.

Honkatterna börjar löpa i denna ålder och det märker man genom att katten går runt och skriker och gnider sig mot allt. De kan även börja skvätta urin lite varstans.

När dessa symptom börjar visar sig så är den absolut bästa behandlingen att kastrera katten. För honkatter måste man dock vänta tills hon löpt klart eftersom organen annars är blodfyllda vilket innebär en större risk för blödningar om operationen sker under löp.

Kastrerar man hankatten i tidig ålder så hinner inte testosteronet bli så högt och det tar kortare tid för katten att sluta med dumheterna.

Kastrerade honkatter hinner inte utveckla så höga nivåer östrogen och med detta minskar risken att katten får juvertumörer. Honkatter som behandlas med p-piller löper stor risk för framtida sjukdomar, tex juvertumörer.

Fördelerna är många med kastrerade katter!

Ex.

 • Katten får ett mildare beteende, mindre med agressivitet osv.
 • Kissar inte lika gärna inomhus.
 • Mindre stark lukt på urinet.
 • Trevligare sällskapskatt.
 • Mindre risk för hormonellt betingade sjukdomar.

TANDSTEN

Luktar din hund illa i munnen eller har svårt att tugga? Det är mycket vanligt att hundar har tandproblem. På tänderna bildas mjuka bakteriebeläggningar som förkalkas och bildar tandsten (hårda, gulbruna beläggningar). De här beläggningarna orsakar inflammation i tandköttet. Det blir fickbildningar längs tandrötterna som leder till tandlossning. Ibland kan inflammationer i munhålan sprida sig i kroppen och orsaka skador på njurar, lever och hjärta.

Kontrollera hundens tänder

Du kan själv kontrollera din hunds tänder. Lyft upp läppen på överkäken så du kan se hörntänder och kindtänder. Tänderna ska vara vita och tandköttet lätt rosa. Många hundar har normalt svart pigmentering på tandköttet. Däremot tyder ett rodnat eller svullet tandkött och tänder med missfärgningar och beläggning på sjukdom. Då behöver du kontakta din veterinär.

Behandling

För en noggrann tandbehandling på din hund behöver den sövas. Först undersöks tänder och munhåla för att bestämma vad som behöver göras. Tänderna rengörs och tandsten och mjuka beläggningar tas bort med ultraljud. Om det är lämpligt, kan även tänderna poleras. Det ger en slätare yta och ett bra utgångsläge för tandborstning. Ibland behöver lösa eller skadade tänder tas bort. Tandköttet kan behöva opereras t ex för att ta bort fickbildningar. Slutligen kan tänder och tandkött behandlas med en bakteriedödande lösning. Efter en noggrann behandling får inflammerat tandkött möjlighet att läka och en eventuell tandlossning hejdas. Ofta behövs även rådgivning om fortsatt behandling. Allt detta kan göras här hos oss. Vi brukar också ha en årlig tandstenskampanj för att fler ska bli motiverade att ta hand om sin hunds tänder.

Några steg för bättre munhygien på din hund

 • Regelbunden tandborstning med en rekommenderad tandkräm är det bästa sättet att förebygga tandproblem.
 • De flesta hundar mår bra av att tugga på märgben, tuggben eller liknande. Det ger tuggmotion och fördröjer bildandet av tandsten.
 • Rätt mat är en del av den förebyggande tandvården. Tänderna behöver arbeta och därför är utfodring med torrt torrfoder bättre än uppblött. Välj ett torrfoder med hög kvalitet som inte behöver blötas upp. En skål med friskt vatten ska förstås alltid finnas framme. På kliniken har vi specialfoder för hundar med tandstensproblem.

LÖPCYKELN

Tikar löper 1-3 ggr/år, varje löp har fyra faser

 • Progesteron, är ett dräktighetsbevarande hormon. Progesteronets roll är att skapa rätt miljö i livmodern för eventuella foster, stimulerar tillväxt av slemhinnan och ökar slemproduktionen. Man mäter halten av progesteron i tikens blod och kan på det sättet fastställa hur nära ägglossning hon är. >12 ng/ml är ett optimalt värde på parningsdagen.
 • Proöstrus (förbrunst), könsorganet fylls med blod, slidväggarna tjocknar och vulvan svullnar. Under den här perioden syns första tecknen på blod som gradvis ökar och blir klarare i färgen. De rikligaste flytningarna syns strax före ägglossningen. Under den här perioden vill tiken leka med andra hundar. Proöstrus varar ca. 7-10 dagar. Normala avvikelser från detta 3-27 dagar. Under den här perioden avmaskas tiken.
 • Östrus (egentlig brunst), tiken accepterar hanen, flytningarna bleknar (kan också ha slutat helt eller vara riklig), vulvan mjuknar och tiken förändras markant. Östrus varar ca. 4-12 dagar. Normala avvikelser från detta är 3-27 dagar. Vanligtvis är tiken i östrus (höglöp) dag 11-14.
 • Metöstrus (efterbrunst), oavsett om befruktning skett eller inte varar denna period i 2 månader p.g.a. hormonet progesteron. Vulvan återfår normal storlek och form.
 • Anöstrus (viloperiod), varar ca. 3 månader.

HD/AD-RÖNTGEN

För ett flertal hundraser finns genetiska hälsoprogram för vissa led- och skelettsjukdomar. Nuförtiden rekommenderas faktiskt HD-röntgen även för vissa kattraser.

För upplysningar om vilka undersökningar som är aktuella för respektive ras samt rekommenderad undersökningsålder, hänvisar vi till Svenska Kennelklubben www.skk.se. Du kan också prata med din rasklubb eller uppfödaren. Denna hänvisning gör vi eftersom det är SKK som sätter reglerna. Vi vill vara säkra på att du har kännedom om de absolut senaste bestämmelserna.

Vid röntgen av höftleder krävs det från SKK att hunden skall ha lugnande medel. När din hund blir sederad (får lugnande medel), gäller olika karenstider för utställning, prov, tävling eller träning. Det är Kennelklubben som sätter karenstiderna och har information om de tider SKK bestämt för deltagande i olika aktiviteter. Det är djurägarens ansvar att hålla sig informerad om detta.

Kom ihåg att ta med hundens stamtavla! Den måste alltid uppvisas när du kommer för HD/AD-röntgen. Ge inte hunden mat på morgonen före undersökningen, då den skall få lugnande medel.

2008-10-20 Information från SKK gällande omröntgen av hund.

Från och med 2009-01-01 skall det ha gått minst 6 månader sedan föregående röntgentillfälle innan en hund kan röntgas om för avläsning hos SKK avseende HD/AD/knä.

Beslut om tidsgränsen har tagits av Nordisk Kennelunion och har redan trätt i kraft i övriga nordiska länder. Dispens från tidsgränsen kommer inte att medges. Röntgenbilder som skickas till SKK för avläsning, utan att det gått minst 6 månader sedan föregående röntgen, kommer att returneras utan vidare åtgärd till kliniken.

Hundägare som är osäker på datum för tidigare röntgen kan gå in på SKKs hemsida www.skk.se och sedan vidare till Webbtjänster/Hunddata/Sök hundar. Klickar man på Veterinär kommer datum för samtliga registrerade undersökningstillfällen upp.

Med vänlig hälsning
SKK

FÖRGIFTNING

En av de vanligaste anledningarna till besök på djurklinik under sommaren är förgiftning.

Det händer när din hund får i sig något olämpligt som t.ex. en råtta som ätit råttgift. Det är väldigt viktigt att veta vilken sorts gift ditt djur har fått i sig. I råttgift finns ett ämne som hämmar blodets förmåga att levra sig. Därför kan det bli inre blödningar 1-3 dagar efter förtäring av dessa ämnen.

Choklad innehåller ett ämne, teobromin, som är giftigt för hundar. Om din hund har ätit choklad är det bra att ge kräkmedel så snart som möjligt. Ljuschoklad innehåller inte lika mycket teobromin som mörkchoklad och är därför inte lika giftigt. Detta beror också på hundens storlek och mängden choklad den fått i sig.

Det är bra att observera hunden noggrant när ni går på promenad. De flesta hundar äter något konstigt utan att ägaren har sett det.

Katter kan ju också få i sig råttgift på samma sätt som hundar. På katter ser man ofta att katten inte vill äta och inte heller dricka, lägger sig ned ofta. Ibland får katter diarré eller kräkning, beroende på vilken sorts gift som finns i magen. Katter får också ofta i sig olämpliga ämnen när de t.ex. slickar i sig vätska som fastnat i pälsen.

Om ägaren bor i närheten av en djurklinik så måste ägaren söka en veterinär direkt. Om det tar lång tid för att komma in på en djurklinik, då är det viktigt att ägaren ringer till kliniken och får lite information direkt från veterinären.

På giftinformationscentralens hemsida finns mycket information om förgiftning,
http://www.giftinformationscentralen.se

Ägaren kan ge medicinskt kol eller mjölk till sitt djur. Dessa ämnen binder toxiner och hindrar upptaget från tarmar. Att framkalla kräkning är också bra för att ta bort olika sorter av gift från kroppen. Innan ni framkallar kräkning, kontakta alltid veterinär.

RESA MED DJUR

Resa utomlands med djur

För att resa med ditt djur utomlands måste du veta det aktuella landets regler och bestämmelser. Dessa regler kan du hitta på www.jordbruksverket.se/resameddjur. Det är viktigt att du har skaffat ett sällskapsdjurspass från en djurklinik innan du åker med djuret utomlands. Passet ska innehålla allting om djuret som namn, id-märkning eller chip och vaccinationer. Det är inte bara rabies som är viktigt under resan utan ditt djur kan drabbas av olika sjukdomar beroende på vilket land du åker till. Ditt djur måste vaccineras mot rabies 21 dagar innan ni kan åka till EU länder.

Vissa länder kräver även avmaskning mot rävens dvärgbandmask.

Det är bra att ta kontakt med jordbruksverket eller SVA för att få mer information om reglerna i de länder du ska besöka eftersom det är du som djurägare som har ansvar under resan.