Datortomografi

DATORTOMOGRAFI

Mjönäs Djurklinik är första kliniken i Värmland med avancerad datortomografi eller även så kallad skiktröntgen.

Datortomografi är en bildteknik baserad på röntgenstrålar som kan kartlägga exakta tvärsnitt av kroppen. Detta kan ses som tredimensionella bilder på datorn där man kan skala av och på kroppens olika skikt såsom hud, muskulatur etc. för att tydligt kunna se de delar man är intresserad utav. Detta kan ge mycket värdefull information vid diagnostik och ett fantastiskt komplement till digitala röntgenbilder och ultraljud.

Formen, strukturen och placeringen av organen och vävnader kan ses och utvärderas i detalj vilket gör denna teknik extra lämplig för att undersöka bland annat:

  • Neurologiska problem
  • Ortopediska problem
  • Onormaliteter i lungor, blodkärl och bukorgan
  • Metastaser av tumörer

Datortomografi ger oss bättre möjligheter att diagnostisera olika avvikelser med större exakthet, speciellt sådant som kan vara svårt att upptäcka med mer konventionella metoder.