Laboratorium

LABORATORIUM

I vårt egna labratorium på kliniken kan vi utföra provtagningar såsom blodprov, urinprov, mikroskopiundersökning och avföringsprov.

Med vårt egna laboratorium kan vi snabbt få provsvar vilket leder till att veterinärerna snabbare får en bättre helhetsbild av det sjuka djuret och då snabbare kan sätta in passande medicin och behandling. I laboratoriet utför vi allt från blod-, urin- och träckprov. Vi kan även göra flera olika elisa-tester såsom progesteron. Här förbereder vi även de prover som vi sedan skickar iväg till tex EVL, SVA, SLU, IDEXX, Alergvet och Cardiovet.