Poliklinik

POLIKLINIK

Vår poliklinik är den första avdelningen du kommer till med ditt djur. Det är där vi gör den första grundundersökningen.

Här görs även vaccinationer chip/id märkning och besiktningar. Utifrån grundundersökningen avgör veterinären om djuret behöver utförligare undersökningar eller provtagningar, så som röntgen, ultraljud, blod- eller urinprov mm. Är djuret i väldigt dålig kondition kan den behöva läggas in för observation och/eller intensivvård. Då skrivs den in och får en egen plats i vårt stall.